365bet官网网上娱乐场

通知公告

通知公告

关于设立省级国医传承工作站与示范传承教育基地的通知

中信薪字[2016]04号
 
各相关单位:
    为加强分会建设,建立健全分会体制,做好名老中医薪火传承工作,经中国中医药信息研究会名老中医薪火传承分会常务理事会研究决定,拟设立省级国医传承工作站与示范传承教育基地,并按照总会章程、分会管理办法开展相关工作。
    附件:省级国医传承工作站与示范传承教育基地管理条例(暂行)
    特此通知中国中医药信息研究会名老中医薪火传承分会

                                                          2016年6月15日  


 

附件下载